Доколку забележите објава за која поседувате дополнителен материјал  и притоа имате волја да ја споделите за општо добро ( јавна достапост на податоците), МАРХ ве повикува да го сторите тоа. Фотографии, текст, лични искуства,  технички цртежи и слично, испратете го материјалот на нашата меил адреса: contact@marh.mk / arhmarh@gmail.com . Во знак на благодарност МАРХ, ќе го објави вашето име и презиме.

Секому добро!

МАРХ