ИАС10 / фотогалерија

June 8, 2017

ИЗЛОЖБА НА АРХИТЕКТОНСКИТЕ СТУДИЈА НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ / Летен семестар 2016-2017 / 07-14 Јуни

 

Фотографии: Борис Јурмовски /@marh.mk

Автор на статија:

| / / |