Во случај да забележите повреда на авторско право, или неточни прикажани  информации , грешка во текст, заборавени или погрешни информации за автор, како и позајмена фотографија за која авторот не се сложува со нејзиното објавување на marh.mk,  ве охрабруваме да не информирате за тоа.

Марх има за цел да архивира податоци за македонската архитектура, но притоа изворите се повеќестрани и припаѓаат на повеќе сопственици. Без зла намера за злоупотреба го користиме она што е достапно, но секогаш ги контактираме авторите ( доколку се јавно обзнаени).

 

Во случај на споменатото, контактирајте не:

contact@marh.mk

 

Секому добро!

МАРХ