• January 19, 2017
  • filip

„Ничија земја“ – фотогалерија

Отворање на изложбата: 17 Јануари, 2017

Час: 19:00

Место: Музеј на современа уметност – Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски

Извадок од брошурата