Филип Конески
Основач/ Уредник / Писар
Филип Конески е роден во Скопје. Дипломира на Архитектонскиот факултет во Скопје, на тема „Институт за конзервација и реставрација“. Во работните искуства се вклучени архитектонски, занаетчиски и уметнички студија. Покрај основањето на МАРХ и менаџирањето со страната, останатото време му е посветено за повеќе области во полето на творештвото, додека во матичната сфера (архитектурата) се стекнува со самостојни и групни награди на домашни и меѓународни конкурси.
Мартин Ефремовски
Писар
е роден во Скопје. Со практикувањето започнува како проектант во арх. студио „Архитектри“. По завршувањето на студиите при Архитектонскиот Факултет во Скопје, работи како архитект во „Формлаб“ во развивање на одржливи модуларни и бондручни куќи. Во 2012 се запишува на постдипломски студии при Raymond Lemaire International Department, KU Leuven. Има учествувано и постигнато успеси на многубројни домашни и интернационални архитектонски конкурси меѓу кои и UNESCO за културен центаар во Бамијан, Афганистан. Во моментов работи на магистерскиот труд и е практикант во BVdW architects, Брисел.
Васе АМАНИТО Петровски
Фотограф
Стремејќи се кон нови искуства, освен видео продукција, почнав да ја истражувам моќта на фотографијата. Живеам во Скопје со секој момент да го фатам животот околу мене. Најдов инспирација во речиси сè околу мене - луѓе, животни, природа, како и згради, ентериери и сл. Експериментирањето во различни полиња е она што ме прави отворен за нови искуства и секогаш се обидувам да се надградам за следното ниво. Обидувајќи се да ги совладам сите новини на пазарот за фотографии, експериментирам, што ме оддржува да сум во тек со случувањата. Тоа е комбинација на чиста љубов и забава во исто време.
Мартина Штерјова
Писар
scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ips
Ноеми Чаусидис
Писар
е родена во Скопје. Интереси: патување, музеи, уметност, дизајн, културни размени, брзи лесни рецепти, домашни миленици, студентско организирање, проект и настани. Архитектура: моментален интерес е - Средновековна архитектура во Македонија
Борис Јурмовски
Фотограф
е роден во Скопје, дипломира на Архитектонскиот факултет. Во работното искуство вклучува повеќе архитектонски студија, покрај кои паралелно ја развива и својата пасија кон фотографијата. Во истата сфера е официјален фотоград на МАРХ. На полето на архитектурата вредно е да се спомене и тимската прва награда за идејно решение на скопскиот „Луна Парк“
Антонио Грујевски
Писар
scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ips
Љубен Трајаноски
Писар
has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.1