Хотел Белви / Кубеш, Токарев

November 1, 2017

Автори: Лудјек Кубеш, Михаил Токарев, Андреј Токарев

Година: 1969-71

Извор /Изведувач : Пелагонија 1975

Фоторепортери на издание: Благоја Дрнков, Киро Георгиевски, Ристо Стојковски

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Ф.К

 

Автор на статија:

| / / / / / / / |