Хотел Континентал / Гелевски, Димитров

November 11, 2017

Година: 1972

Фирма: Македонијапроект

Автори: Живко Гелевски, Димитар Димитров

Изведувач: Пелагонија

Фотографи на публикација: Благоја Дрнков, Киро Георгиевски, Ристо Стојковски

Извор: Пелагонија 1975

 

скица

од изградбата

бифе

фоаје – сувенирница

ресторан – апартман

 

Ф.К

 

Автор на статија:

| / / / / / / / / |