July 2015

Станбена куќа Св. Петка / Радиус архитекти

Автори: Мартин Пановски, Александар Научевски, Јана Гугулевска Ѓорѓевиќ, Душица Диновска Соработници: Тијана Каевска Контакт: www.radius.mk Фирма: Радиус архитекти Инвеститор: приватен Локација: ул. “Томе Арсовски”, Скопје Година на проектирање: 2013 Извор: …

Архитектурата на вистината / Сања Раѓеновиќ-Јовановиќ

По објавата на текстот „Архитектурата на архитектите” на Аљоша Симјановски, во Утрински весник,  претседателот на ААМ, Сања Раѓеновиќ-Јовановиќ реагираше со свој текст „Архитектурата на вистината”. Реакцијата на Сања Раѓеновиќ-Јовановиќ ја …

Стара железничка станица-Скопје / Велимир Гавриловиќ 1931-40

Автор: Велимир Гавриловиќ Конкурс: 1931 Изведба и пуштање во промет: 1937-40 Локација: централно Скопје Извор: Македонски железници, Wikipedia, „Архитектонските стилови во македонската архитектура од крајот на XIX век и периодот …

Центарот на Скопје, од катастрофа преку визија до реалност

Скопје е град на природни  катастрофи. Во познатата историја одвојуваме дури три земјотреси, 518 година, која го уништува античко Скупи, потоа 1555 година  и последниот 1963 година. Покрај овие катастрофи, …

Трајко Димитров 1930 /

Извор: ААМ Трајко Димитров, роден на 08.08.1930г. Припаѓа на првата генерација архитекти запишана на Архитектонскиот отсек на Техничкиот факултет во Скопје во 1949г., а дипломирал во 1956г. По дипломирањето се …

Станбен комплекс кај „Шампионче” во Кисела Вода / 1988/91

Автор: Лилјана Петровска Инвеститор: ГП „Пелагонија” Скопје Изведувач: ГП „Пелагонија” ЕЕ IV градилиште Титов Велес Година на проектирање: 1988/89 Година на изведба: 1990/1991 Локација: Кисела Вода Извор:Бимас 1993 Со изведбата …