„Спомен куќа на Мајка Тереза“ / Бакалчев и Хаџи-Пуља

Конкурсен труд Автори: Минас Бакалчев, Митко Хаџи-Пуља Соработници: Димитар Папастеревски, Бетим Зеќири Инвеститор: Министерство за култура Локација: Ул. „Македонија“, Скопје...

Повик за работилница на Архипункт во соработка со МАРХ и ЗСЗ

„Работилница за збогатување на Wikipedia  со податоци за македонската и светската архитектура“ Организатор: Студио за архитектура и дизајн Архипункт Соработници:...

Проект за адаптација на потопената црква Св. Никола

Целосен наслов: „Проект за конзервација, реконструкција и адаптација на потопената црква Св. Никола во Мавровското Езеро“ Автор: Кристијан Јорданов Соработници:...

Во Струмица уништен муралот „Пролетна игра“ на проф. Иван Велков

Македонија изгуби уште едно ремек дело од поствоениот период во доменот на сликарството. Станува збор за рушење на дел од Работничкиот...

Како минува саемот за мебел 2016?

Деновиве е во тек 42-то издание на меѓународниот саем на мебел на скопскиот саем, на кое се презентираат повеќе од...

Истражете го Стоби!

Веќе 8ма година, како локалитетот Стоби е прераснат во успешна Национална установа-Стоби. Истиот во изминатите години се истражува со полна...

Д.Т.Ц „Мавровка “ – Скопје

Автори: Здравко Рафаиловски, Донка Петкова - Костиќ Соработници: Миле Недевски, Светлана Нинова, Љупка Апостолоска, Анѓа Смилевска, Андонија Петрова Година на...

Иницијатива „Го сакам Аеродром“

На социјалната мрежа Facebook, деновиве се актуелизира уште еден предлог ДУП. Истиот е актуелизиран од страна на заедницата насловена како...