October 4, 2017

Изложбен центар „МАТКА“

Автор на објект: Миладин Пеќинар Година на изведба: 1935-38 _______________________________________________________________________________________________ Автор на ентериерно обликување: Снежана Поњавиќ Муча Соработници: Мегарон инженеринг – Скопје Година на проектирање: 2015 Период на изведба: 03-08/2016 …