Хотел во Пештани / Толкова, Трајановски

[su_divider top="no" size="2"] „Проектот се базира на идејата за поставување на репер изразен преку доминантна вертикала која ќе означи значајно...