November 16, 2018

Деловна зграда „Македонија Табак“ / Вренцоски

Објектот со својот просторен волумен и форма ја симболизира дејноста и значајната улога на оваа реномирана извозна куќа,  сето тоа е изразено низ комплексната функција, обликувањето и формирањето. Локацијата на …