Автори

Заров Климент / 1930 –

Архитект Климент Заров е роден во Охрид во 1930 година. Дипломирал на Архитектонскиот отсек на Техничкиот факултет во Скопје. Работел во Заводот за урбанизам и архитекура во Охрид каде што …

Славко Брезовски / 1922-2017

Славко Брезовски, роден во с. Галичник на 10.06.1922 година. Дипломирал на Архитектонскиот факултет при Техничката висока школа во Белград во 1950 година. По дипломирањето се вработил во Проектантското претпријатие за …

АРХИТЕКТ ДРАГАН ТОМОВСКИ (1911 – 2009)

Извор: Архитектурата на почвата на Македонија, од средината на XIX до крајот на ХХ век – Книга 14 , МАНУ, 2006, Архитектот и урбанист Драган Томовски е роден во Скопје …

Архитект Лудјек Кубеш (1913 – 1996)

Извори: Архитектурата на почвата на Македонија, од средината на XIX до крајот на ХХ век – Книга 14 , МАНУ. Wikipedia. Фотографии: Declampe.net, Борис Јурмовски Роден на 13-ти Ноември 1913 …

Борис Чипан / 1918-2012

Извори: Архитектурата на почвата на Македонија, од средината на XIX до крајот на ХХ век – Книга 14 , МАНУ, 2006, Стара градска Архитектура во Охрид- Борис Чипан, ААМ – …

Крсто Тодоровски 1930 / 2016

Крсто Тодоровски, Роден на 08.08.1930 г. Припаѓа на првата генерација архитекти запишана на Архитектонскиот отсек на Техничкиот факултет во Скопје во 1949г., а дипломирал во 1956 г. По дипломирањето се …

Архитект ПЕТАР МУЛИЧКОСКИ 1929

Извор: Архитектурата на почвата на Македонија, од средината на XIX до крајот на ХХ век – Книга 14 , МАНУ, 2006, Oldprilep.com, Wikipedia, Филип Конески/фото/. Творештвото на архитектот Петар Муличкоски …

Мартин Гулески 1945 /

Извор: AAM Архитектот Мартин Гулески е роден во Струмица во 1945 година, a своето основно и средно образование ги завршил во Скопје. Вонучилишните активности во макетарските секции во рамките на …

Трајко Димитров 1930 /

Извор: ААМ Трајко Димитров, роден на 08.08.1930г. Припаѓа на првата генерација архитекти запишана на Архитектонскиот отсек на Техничкиот факултет во Скопје во 1949г., а дипломирал во 1956г. По дипломирањето се …