До V век

РИМСКИОТ ГРАД СКУПИ

Статус: римска колонија во провинцијата Дарданија – Colonia Flavia Scupiorum Скопје прв пат се формира како град уште пред дваесет и два века на падините од Зајчев Рид. Оваа локација …

Градба со арки / I – II век

Локација: Стоби Датирање: Премин на I кон II век Изградено во време на: Римската Империја Извор: Национална установа – Стоби Истражувањата на овој простор започнале во 1972 – 74 година, …

Театарот во Скупи / II век

Период: Хадријан (II век од н.е) Градители: Според фрагментите и остатоците на квалитетната архитектонска мермерна пластика откриенa во урнатините на театарот, се претпоставува дека сценската зграда ја украсиле врвни уметници …

Неолитските модели на куќи потпрени на ногарки – Никос Чаусидис

Највпечатливите археолошки наоди пронајдени на неолитските наоѓалишта во Македонија се секако ќерамичките модели на куќи. Но, наспроти првичниот впечаток, тие ја немале фукцијата на современите макети – да им го …

Мегалитска опсерварторија – Кокино

Година: 2100 -1700 г.п.н.е Градители:  најверојатно предците на Агријаните / Пајонска племенска група Локација: Кумановско Извори: kokino.mk, mk.wikipedia.org Многумина би се запрашале што бара Кокино на нашата страна, дали е …

Истражете го Стоби!

Веќе 8ма година, како локалитетот Стоби е прераснат во успешна Национална установа-Стоби. Истиот во изминатите години се истражува со полна пареа, притоа систематски презентирајќи ги резултатите на својата web страна …

Терма во Банско, струмичко

Дали ја познавате една од најдобро сочуваните антички градби во Р. Македонија? Тоа е бањата од римскиот период во селото Банско, Струмичко. Единствена засега по висините на ѕидовите и парцијално …