XVI – XIX век

Охрид / III

Главната вредност на регионалната архитектура ја препознаваме не во деталите туку во целата композиција. Динамичен и скулптурен волумен, пропорцијата, геометрискиот растер на елементите итн. Сите овие вредности се дел од …

СКОПЈЕ МОДЕЛИ НА ГРАД / Марина и Каранаков

Автори: Огнен Марина, Бојан Каранаков Соработници: Александар Радевски, Ерина Филиповска, Стојанче Гоцков, Марио Батковски, Евгенија Поповска, Дарко Драгановски Архитектонски факултет – Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје Издавач:Град …

Охрид / II

Просторната организација како и самата типологија на охридската архитектура се одликува со јасни карактеристики и особености симтоматични за овие простори. Како и во предходно споменатите услови кои влијаеле на изразот …

Охрид / I

Уникатнато културно обединување создадено во текот на постоењето на Отоманската Империја доведува на формирање на специфична архитектура во нејзиниот централен дел. Македонската народна архитектура е дел овој контекст, контекст од …

Спомен куќа на Васил Главинов – Велес / крај на 19 век

Локација: Велес Век: крај на XIX – почеток на ХХ Извори:  Технички цртежи : Архитектонски факултет – Документирање и истражување на градителско наследство, Фотографии : Крстевска Моника Архитектурата и градителството …

Спомен куќа на Кочо Рацин – Велес / крај на 19 век

Локација: Велес Век: крај на XIX – почеток на ХХ Извори:  Технички цртежи: Архитектонски факултет – Документирање и истражување на градителско наследство, Илустрации: “Велешка куќа„ – Петар Намичев, Фотографии: Крстевска …

„Куќа на Чока“ / Битола XIX век

Локација : Ѓуро Ѓаковиќ 26, Битола / Google maps – street view Година:  втора половина на XIX век Извор: “Архитектонските стилови” – Кокан Грчев, Скопје, 2003г. Технички прилози и фотографии: …

Св.Пантелејмон – Велес / Дамјанов 1840 год.

Автор : Андреја Дамјанов Локација : Велес Година : 1840 година Извори :   “Архитект Андреја Дамјанов„ – Јасмина Хаџиева Алексиевска, Елизабета Касапова, Скопје 2001; Wikipedia; www.visit.veles.gov.mk. Црквата Св. Пантелејмон во Велес е едно …