Студентски проекти

ЦЕНТАР НА РЕГИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ДЕБАР / Ајруш, Стојчески

Студенти/автори на проектот: Филис Ајруш, Виктор Стојчески Предмет: Архитектонско студио 6/2 – Архитектонски факултет, Скопје Под менторство на: Проф. Д-р Анета Христова Поповска, сор. Михајло Стојановски Предметен професор: Проф. Д-р …

ЦЕНТАР НА РЕГИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО ВО ДЕБАР/ Петрова, Стојилова

Студенти/автори на проектот: Марија Петрова, Христина Стојилова Архитектонско студио 6/2 – Архитектонски факултет, Скопје Под менторство на:  Вон. Проф. Д-р Михајло Зиноски Предметен професор: Проф. Д-р Анета Христова Поповска Педагошки тим: Проф. Д-р Анета …

Skopje Reckless -Towards dynamic habitat / Симоска

Архитект: Сара Симоска Поет: Калиа Димитрова Денес споделуваме еден несекојдневен начин на презентација на архитектонски концепт. Сара Симоска своите размисли  за Скопје, ги презентира низ макети и поезија на  Калиа …

„3 минути АРХИТЕКТУРА“ / Студентски филм

Пред  повеќе години на Архитектонскиот факултет при УКИМ, неколку години по ред се организираше конкурс за најдобар студентски филм  на тема „3 минути архитектура“. Денес решивме да ве потсетиме на …

XY КУЛА / Мирчевска, Младеновска, Грујоска, Макриевска

ИНТЕГРАТИВНО СТУДИО Обрасци на раст: Резидуална форма Aвтори: Симона Мирчевска, Александра Младеновска, Олгица Грујоска, Бисера Макриевска Проект: XY КУЛА Педагошки тим: доц. д-р Слободан Велевски / доц. д-р Марија Мано …

ВИЗИЈА ЗА УРБАНИСТИЧКИ РАЗВОЈ НА КУМАНОВО – КРЕАТИВЕН ГРАД ЗА КРЕАТИВНАТА КЛАСА

УРБАНИСТИЧКО ОБЛИКУВАЊЕ 2 Автори: Саше Нешиќ, Анета Мартулкова, Матеј Тодоровски, Ноеми Чаусидис, Дора Тодорчевска, Блаже  Михајлов, Матеја Николиќ, Ана Грковска, Пенелопа Стаматовска, Теодора Михајловска. Педагошки тим: проф. д-р Дивна Пенчиќ, Стефан Лазаревски, …

Репроектирање на потегот скопска тврдина–француски гробишта/ Цоневски

Архитектонски Факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Магистерски Труд Автор : Марко Цоневски Тема : Архитеконско репроектирање на потегот тврдина кале – француски гробишта во Скопје – Интеграција преку …