Студентски проекти

Урбана винарија / Ивановска, Трајковска

Автори: Ана Ивановска, Марија Трајковска Педагошки тим: проф. д-р Александар Радевски; доц. д-р Горан Мицковски; доц. д-р Димитар Папастеревски; дем. м-р Виолета Ѓорѓевска; дем. м-р Димитар Крстевски Проектна задача: Урбана винарија Локација: Карпош, Скопје – …

Бродови на суво / Танушевска, Стојановска

ИНТЕГРАТИВНО СТУДИО БРОДОВИ НА СУВО: ПУНКТУЕЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПОКРАЈ РЕКАТА ВАРДАР ВО ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ Автори: Моника Танушевска, Оливера Стојановска Педагошки тим: проф. д-р Минас Бакалчев, доц. д-р Саша Тасиќ, Викторија …

Проактивен музеј во Галичник / Калапути

 „Апстракт“ Новата филозофија што се однесува на активната улога на музеите и нивната поврзаност со автохтоните средини и локалното население, наречена “нова музеологија” е актуелна тема во која архитектурата се` …

Повеќесемејна станбена зграда / Лазороски, Бојаџиева

Во петтиот семестар тема на Архитектонското Студио 5.1 беше интегрираното домување, па следствено на тоа семестралниот проект ни беше проектирање на повеќесемејна станбена зграда чијашто локација е фрагмент од урбан …

Отворен пазар во Ресен / Џидрова

СТУДИО 7/2 Пазарот како централен јавен простор, место за продажба на добра и место за разни социјални и културни собири, чија поставеност и форма е одговор на постоечката патека и …

Хотел во Пештани / Толкова, Трајановски

„Проектот се базира на идејата за поставување на репер изразен преку доминантна вертикала која ќе означи значајно место во самата населба, родено  како плод на традицијата и новото време, место …

Социолошка интеграција преку создавање на градско урбано одбележје и решавање на проблемот со поплавата во Лугано

Како и самото име на проектот, во овој проект се фокусиравме на решавање на два проблеми на три локации во Лугано. Решавање на социолошкиот аспект кој се соочува со недостаток …

Образци на раст: Неприродни Екологии, ИСТРАЖУВАЧКО-ЕДУКАТИВЕН БОТАНИЧКИ ИНСТИТУТ / Чингоска, Савеска, Димитриевски

ИНТЕГРАТИВНО СТУДИО Оваа година темата на студиото ја истражуваше релацијата на современиот град, неговата инфраструктура и пејсажот, односно го следеше феноменот на урбаното како артифициелен продукт, проверувајќи ја потребата за …