ХХ век / I половина

Генерален регулационен план на Скопје 1947г. – Лудјек Кубеш

Извори: Домување како урбан фрагмент на примерот на Скопје, докторска дисертација – М. Бакалчев; Влијанието на урбанистичките планови врз дисконтинуираната просторна транзиција на градот Скопје во XX-от век, докторска дисертација – …

Проект за Лекарска комора во Скопје / 1936 год.

Локација: ул.„ Његушева“ бр.16( според тогашните имиња на улиците), Скопје Автор: Т. Ди. – според иницијалите Година на проектирање: 1936 Извор: „Старо Скопје -прилози за урбаната историја XIX, XX век“ …

Проект за дом на г-дин. Димитрија / 1936 год.

Локација: ул.„ Фрушкогорска “ ( според тогашните имиња на улиците), Скопје Инвеститор: Димитрија Сапунџиќ (трговец) Автор: Непознат Година на проектирање: 1936 Извор: „Старо Скопје -прилози за урбаната историја XIX, XX …

Клуб на скопските евреи

Автор: непознат Година: 20тите на XX век Локација: Кеј на реката Вардар, Скопје Извор: „Старо Скопје – прилози за урбаната историја XIX, XX век“ Основа на темели Основа на сутерен …

Македонски народен театар – Скопје / 1921-27

Автори:  прв проект Ј. Буковац, измени и дополна на проект Е.Бронштајн, С. Бељаевски, Димитрије М. Леко, Виктор Меснер Година: 1921-1927 Локација: Еврјско маало, центар на Скопје Други раководители на реализација …

ПроКредит Банка (поранешен хотел „Спрски Краљ“) – Струмица

Локација: Струмица Сопственици: ПроКредит Банка Година на изведба: 1926-1928 (2008-2010 Реконструкција) Извори: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Струмица, Фотографии: Стара Струмица, Паолина Милушева, НУ …

ХОТЕЛ „ЈАДРАН“ – „АРАПСКА КУЌА“, СКОПЈЕ / ИВАН АРТЕМУШКИН

Локација: Сквер „Јадран“, Скопје Автор: Иван Артемушкин Сопственици: фамилија Дикиџијан, Рустем Бег, Димитар Влахов, „Македонија Турист“ Година на изведба: 1936 – 1938 Извори: техничка документација од „Македонија Турист“; „АРХИТЕКТОНСКИТЕ СТИЛОВИ …

Офицерски дом – Битола

Ктитор: Абдул Керим Паша Почеток на градежни активности: 1912 год. Локација: Широк Сокак, Битола Автори и градители: „Според некои усни кажувања, зградата била дело на двајца архитекти од Виена, Австрија …

Занаетчиски дом _Куманово

Автор: Владимир Антонов Година: 1930 Локација:  центар на Куманово Извор: Kumanovo News Иницијатива за изградбата на овој дом, почнува во 1923 -24 година, кога општината се одлучува да изгради објект …