Предавање за оваа недела на АФС

April 10, 2018

Извори: Архитектонски факултет Скопје

Нови дијалози – Фактотум

Предавач: Ивица Спасовски

Наслов на предавање:„Дајте ѝ шанса на секоја шанса“

Дата: 12.04.2018 четврток

Време: 19:00 часот

Локација: Сквер на АФС

Автор на статија:

| / / / / |