Османлиски споменици во Скопје / Кумбараџи – Богоевиќ

May 21, 2018

Автор: Лидија Кумбараџи – Богоевиќ

Година на издавање: 1998

Издавач: Исламска заедница во РМ – Скопје, Сектор за наука и исламска култура

Содржина на книгата

 

 

Автор на статија:

| / / / |