Од отворањето на изложбата на архитектонски студија ИАС12

June 14, 2018

Фотографии: Васе Аманито

ИЗЛОЖБА НА АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИЈА
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017 / 2018
УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ” АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
12.06 – 19.06.2018

Автор на статија:

| / / / |