Posts Tagged: Благоја Мицевски – Бајо

Благоја Мицевски – Бајо (1931-2002)

Во развојот на современата македонска архитектура, творештвото на архитектот Благоја Мицевски – Бајо, остави длабоки неизбришливи траги и зазема значајно место во македонското градителство и култура. Тоа е значајно поради …