Posts Tagged: винарија

Урбана винарија – Карпош, Скопје / Николовски, Ајруш

СТУДИО 7/3 Автори: Урош Николоски, Филис Ајруш Педагошки тим: проф. д-р Александар Радевски / доц. д-р Горан Мицковски / доц. д-р Димитар Папастеревски / дем. м-р Виолета Ѓорѓевска / дем. м-р Димитар Крстевски …