Posts Tagged: Крива Паланка

Дом на култура КРИВА ПАЛАНКА / Ицевска

Година: 1980/81 год. Автор: А. Ицевска Извор: Бимас 1981 Објектот е планиран да ги има следните содржини: универзална сала и мала сала, библиотека за возрасни и мали, слободни активности со …