Posts Tagged: Општествен објект

Културен дистрикт – Скопје / Саити

Проектирање на општествени згради Интегративно Студио IX Автор: Фјола Саити Ментор: Доц. Д-р Михајло Зиноски Локација: Скопје Тема: Нов културен дистрикт Учебна: 2017/2018 Реупотреба и пренамена на индустриските објекти денес …

Св. Климентов Универзитет на Плаошник / Константиновски

Година: 2009 Локација: Плаошник, Охрид Автор: Валентино Константиновски Студио: Етапа Дизајн Извор: „Созревање / Maturation“ „Плаошник е едно од најголемите духовни и интелектуални светилишта од каде македонскиот народ црпел иеизмерна …