Вечер отворање на „Загрозени видови“ – архитектонска изложба

November 30, 2018

Фотографии: Васе Аманито

На 30.11.2018 г. во 20 часот, во просториите на Природонаучниот музеј на Македонија ќе се отвори архитектонската изложба „Загрозени видови“, резултат на истоимениот истражувачки проект на авторите Јован Ивановски, Ана Ивановска Дескова и Владимир Десков.

Автор на статија:

| / / / / |