Велешката костурница / фотогалерија 1 (екстериер)

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 1

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 2

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 4

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 5

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 6

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 7

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 8

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 9

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 44

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 10

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 11

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 12

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 13

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 14

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 15

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 16

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 17

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 18

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 19

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 20

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 21

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 22

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 23

Фото: Филип Конески

Автор на статија: