Ентериер на станбена единица / Џартовски

Локација: Куманово

Автор: Александар Џартовски

Проектирање и изведба: 1990

Инвеститор: Благоја Стојковски

Извор: Бимас ’91

Концептот на решението се базира врз потребите и начинот на живеењето на семејството. Потенциран е ентериерот на дневниот престој, во кој е разрешена функцијата на трпезаријата и чисто дневниот дел, кои што егзистираат како посебна целина, а по потреба, можат да бидат поврзани во хармонично единство на заедничка функција.

Стремежот кон оригинално и неконвенционално решение на функцијата и естетиката е постигнато со транспарентната преграда од лесни елементи и централно нагласениот кубус, кои што ги опслужуваат и двете функции.

Топлината на домот ја обезбедуваат каминот и функционалните лесни елементи.

Ф.К

Автор на статија: