Зграда на Вардар-Велес / Љавдрим Реџепи, Енес Север

проект: Станбена Зграда

локација: Велес

студенти/автори: Љавдрим Реџепи, Енес Север                                                                                  

студио: Архитектонско студио V                                                                    

година: 2014/15 (V семестар)

ментори: проф. д-р Минас Бакалчев, асист. м-р Саша Тасиќ

render1a

Љавдрим Реџепи и Енес Север плакат 1

FINAL_RENDER

Автор на статија: