Конкурс -БИБЛИОТЕКА БЕРОВО/ група автори 2007

Автори: Нора Арсовска, Биљана Спиркоска, Стефан Лазаревски

Соработниk: Стефан Георгиевски

Локација: Берово

Инвеститор: УНДП Македонија

Година: 2007

 

Biblioetka Berovo 2

Biblioetka Berovo 3Biblioetka Berovo 4

Biblioetka Berovo 5

Автор на статија: