Летна школа ( АФС ) 2015 – галерија

извор: http://www.arh.ukim.edu.mk/index.php/en/

1

2

3

4

6

8

7

Автор на статија: