Предавања кои можете да ги посетите на АФС оваа недела

Извор: Архитектонски факултет-Скопје

Автор на статија: