Прототип на с. зграда во Велес/ Николиќ Матеја,Трајковски Зоран

проект: станбена зграда / домување+јавни и деловни простори

тема: Живеење на река, прототип на станбена зграда на кејот на реката Вардар

локација: Велес

студенти– Николиќ Матеја; Трајковски Зоран

студио: Архитектонско студио V/2                                                                    

година: 2014/15 (V семестар)

ментори: проф. д-р Минас Бакалчев, асист. м-р Саша Тасиќ

Градот Велес е историско и културно богато подрачје кое претставува неуморно поле за разработување. Како појдовна идеја и цел на изработка на проект кој ќе одговори на барањата на задачата и истовремено ќе го истакне и вреднува значењето на локацијата, станбените единки заедно со неколку следствени содржини лоцирани на кејот на реката Вардар.

 ситуација

Локациски погодности: Пристапот е од двете улици со кои се ‘судира’ локацијата, а од едната страна објекот директно излегува на коритото на реката. Околу локацијата се наоѓаат градскиот пазар, саат кулата, стариот мост, како и строградското ткиво од куќи на градот.

Програма: Станбените единки се развиваат на четити нивоа, каде се сместени еднособни, двособни, трособни и четирисобни станови, сите од нив просторно функцинонални и комфорни. Јавните содржини се оние во приземјето ( јавна платформа за одмор и социјализација, работилница и паркинг за велосипеди) и кровната тераса, платфрома за јога, читање, социјализација и уживање, мала градина).

Идејата зад целиот проект е да се создаде простор кој ќе се вклопува во контекстот и ќе ја надополнува околината, да обезбеди разновидни станбени единици, и да создаде јавен простор за жителите на објектот како и за случајните минувачи и посетители.

план на подрум

 

план на приземје

 

план на прво и второ ниво

 

план на трето и четврто ниво

пресек 2-2

пресек 1-1

изгледи 2

изгледи 1

Р1

Р2

Автор на статија: