Резултати од анкетата за функцијата градоначалник

На 24 август 2016 година, Марх ја постави првата своја анкета на која беа поставени неколку прашања за функцијата градоначалник.  Ова прашање ќе се обидеме да го актуелизираме  колку можеме повеќе до следните локални избори, бидејќи сметаме дека е од исклучително значење. Анкетата траеше една седмица, и на истата одговорија 231 анонимен испитаник. Во продолжение … Continue reading Резултати од анкетата за функцијата градоначалник