село Железнец, Демирхисарско

Железнец е село во општината Демир Хисар. Се наоѓа северно од градот Демир Хисар и јужно од Кичево. Селото лежи во клисура, покрај самиот пат Кичево – Битола.  Карактеристична е старата македонска архитектура од крајот на XIX и почетокот на XX век, како и по изворите на Црна Река.

Zheleznec_07_avtor RasoAn 33Повеќе години се смета за заштитена етно зона, меѓутоа сведоци сме на распаѓањето на објектите.

Апелираме за реставрација на живите сведоци за умешноста на македонските градители од минатото.

Zeleznec 22

Zheleznec_15_ avtor Raso 44

извор на фотографии : wikipedia

Автор на статија: