Станбени кули К1 и К2 – Капиштец Скопје / 1980-88

Институт за студии и проектирање на РГО „Бетон” – Скопје

станбени кули К1 и К2 – Капиштец Скопје

автори: Олга Папеш, Лилјана Ристевска

година на проектирање: 1980

година на изведба: 1982-1988

изведувач: ООЗТ/ градилиште на РГО „Бетон”- Скопје

К1 К1 - Капиштец 2

Во непосредна близина на улицата „Иво Лола Рибар ( меѓу фабриките „Алумина” и „Треска”) изведена е групација од четири станбени кули облагороден со зеленило,  клупи,  нишалки за игри за децата, одмор и сл. Во приземјето на објектите се сместени повеќе локали. Гаражирањето, како и двонаменското засолниште се решени подземно, во средишниот дел, меѓу клупите.

К1 К1 - Капиштец 3

Таванските станови се решени на две нивоа, што даде обликовна можност инаку мирните фасади да добијат дефиниран, изразен завршеток

Автор на статија: