Станбенa куќа „R“/ Дубровски Филип, Лилјана, Глигор

Година: 2013

Локација: Водно, Скопје

Автор: м-р Дубровски Филип д.и.а.

Kонсултант: Дубровска Лилјана д.и.а.

Соработник: Дубровски Глигор д.и.а.

Извор: AAM

8

7

2

3

12

5

6

1

11

9

13

Автор на статија: