Староградска битолска архитектура

Стара Битола_ музеј на Битола5Гимназија

Стара Битола_ деклампе 8Панорама

Стара Битола_ деклампе 7 Земјоделско училиштеЗемјоделска школа

 

Стара Битола_ деклампе 3Саат кула

Стара Битола_ деклампе 2Плоштад Магнолија

Стара Битола _Широк сокак 5Широк сокак

Стара Битола_ деклампе 1Центар

Стара Битола_ музеј на Битола 4

Триумфална капија на Султанот Мехмед Решат VУниверзитет Св. Климент Охридски

Стара Битола_ деклампе 6Саат кула

Стара Битола_ деклампе 9 МитрополијаМитрополија

 

Автор на статија: