Ст. кула со деловен простор / Таневски со Лемез

Автор: Стојан Таневски

Соработник: Јелица Лемез

Локација: Неготино

Година на проектирање: 1988

Година на изведба: 1990

Узведувач: Гро „Гранит“ Неготино

Извор: Бимас 1991

Објектот е лоциран во центарот на Неготино. Катноста е различна од П+М+4+ман. до П+М+8+ман. Во приземјето и мезанинот е предвиден деловен простор со вкупна површина од 1600 м2.

На катовите има вкупно 52 стана од кои 4 еднособни, 40 двособни и 8 трисобни со вкупна поршина од 3440 м2.

Ф.К