Фотографии од обновата на Скопје – 1980 год. / IV дел

Фотографии од ” Skopje”, брошура посветена на обновата на постземјотресно Скопје, издадена од “Унија на асоцијации на архитектите на Македонија”, во која има обраќање од страна на претседателот на собранието на градот Методи Антов. Издадена е 1980 година и претставува архивски сведок за современата македонска архитектура. Автор на фотографиите е Румен Чамилов.

?
Музеј на современа уметност
?
Музеј на Македонија 
?
Влада на Република Македонија 
?
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
?
Осигурување на Македонија

Автор на статија: