Фотографии од обновата на Скопје – 1980 год. / I дел

Фотографии од ” Skopje”, брошура посветена на обновата на постземјотресно Скопје, издадена од “Унија на асоцијации на архитектите на Македонија”, во која има обраќање од страна на претседателот на собранието на градот Методи Антов. Издадена е 1980 година и претставува архивски сведок за современата македонска архитектура. Очекувајте и дополнување на овој албум. Автор на фотографиите е Румен Чамилов.

Фотографии по редослед:

-Административен објект на Алкалоид Скопје – Александар Серафимовски,

-Воена болница Скопје-Јоже Осојник,

-Народна Банка Скопје – Олга Папеш Радомир Лалович,

-Архив на град Скопје – Георги Константиновски,

-Станбени кули П+16 Карпош Скопје – Трајко Димитров,

-насловнаата страна на брошурата „Skopje”

Административен објект на Алкалоид Скопје - Александар Серафимовски

Воена болница Скопје-Јоже Осојник

Народна Банка Скопје - Олга Папеш Радомир Лалович

Архив на град Скопје - Георги Константиновски

Станбени кули П+16 Карпош Скопје - Трајко Димитров

насловна

 

Автор на статија: