Јавна библиотека во Гњилане/ повеќе автори

Автори: Предраг Андонов, Бујар Муча, Ивана-Миронска Рајчевска

Соработник: Никола Ралевски

Фирма: Мегарон

Инвеститори: Европска комисија

Локација: Гњилане, Косово

Проектирање: 2012

Извор: Бимас 2014

35

6

 

 

Автор на статија: