БОРБА ЗА ДОСТОИНСТВО НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ !!!

Архитектите и инженерите кои се вклучени во изработката на основните проекти во областа на високоградбата, веќе втора година го очекуваат усвојувањето на тарифникот за услуги за минималниот надоместок од страна на Министерството за транспорт и врски. Овие професии  во Македонија се  целосно деградирани и потценети во  угледот, влијанието во општеството и секако  платата, иако учествуваат … Continue reading БОРБА ЗА ДОСТОИНСТВО НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ !!!