Централната Пошта во Скопје / Јанко Константинов, 1973

Автор: Јанко Константинов Главен соработник: Душанка Балабановска Соработници: Ленка Јанева, Костадинка Пемова, Мимора Капсарова Инвеститор: ПТТ Скопје Година на проектирање:  1973 Година на изведување: 1979-81 Изведувач: Пелагонија Извор: Бимас Шалтер салата на Централната Пошта е еден од највпечатливите објекти од постземјотресната обнова на Скопје. Таа е дел од втората градежна фаза на  ПТТ комплексот, изведена … Continue reading Централната Пошта во Скопје / Јанко Константинов, 1973