Хотел „Југо“ – Гевгелија / Ќосевска 1982

Локација: Ул. ’’Гевгелиски Партизански Одреди’’ – Гевгелија Автор: Вера Ќосевска Инвеститор: Угостителско претпријатие ’’Мeтропол’’ – Скопје Година на проектирање: 1978...