М-р Кристинка Радевски, нов претседател на Комората

На изборите кои неодамна се случија  во Комората на овластени архитекти и инженери, беше избран нов претседател,   м-р Кристинка Радевски,...