Што се случува со Урбан парк во Скопје?

Во изминатиов период се случи постепено оградување на Урбан парк во Скопје. Во овој дел од градот  ова е единствена...