Македонска Пошта – Струмица / Пелагонија проект

Проектонско брио: ОЗТ Градежно претпријатие „Пелагонија“ Директор : Дипл. инж. Ј. Богатинов Година на изведба: 1979 Локација : Булевар Маршал Тито, Струмица Инвеститор...

Трговски центар – Кавадарци / Жарновски

Автор: Лиме Жарновски Инвеститор: Собрание на општина Кавадарци Проектна организација:ПЕЛАГОНИЈАПРОЕКТ Година на проектирање: 1993 Извор: Бимас '93 Расписот на конкурсот...

Станбено деловен комплекс – Б1 / Кисела Вода

Автор: Лилјана Шумковска Соработник: Лилјана Глигорова Бирo: „Пелагонијапроект“ Инвеститор: Гро Пелагонија Извор: Бимас 1989 Комплексот е лоциран на крстосницата од...