Вера Ќосевска / 1929 –

Куса биографија Ќосевска Вера (родена Ротман), родена е на 27 март 1929 год. во Осијек – Република Хрватска. Ќерка е на Јелка и Стјепан Ротман, а сопруга на (+) Владимир Ќосевски, дипл. инж. арх. Живее со семејството на синот Стевчо Ќосевски. Сo архитектура и градежништво се запознава уште во детството. Вујко и (брат на мајка … Continue reading Вера Ќосевска / 1929 –