Хотелот „Дрим“ како сценографија / The Arsonist

Во минатото говоревме за потенцијалот на македонската архитектура како сценографија во музичките спотови, уметничките инсталации, како и филмската продукција. На наше големо радување, се зголемува бројот на манифестации, настани и креативна содржина што ја реоткрива вредноста на нашата архитектурата. Дали овие интервенции се од времен или од постојан карактер (одредени архитектонски целини добија нов контекст) … Continue reading Хотелот „Дрим“ како сценографија / The Arsonist